Header Ads

ABOUT US


ລາວລ້ານແຊຣ (Lao 1,000,000 share) ສ້າງຂື້ນເພື່ອນຳສະເໜີຂໍ້ມູນການທ່ອງທ່ຽວ, ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ,ວັດທະນາທໍາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ, ວິຖີຊີວິດຂອງອັນດີງາມຂອງຄົນລາວ ພາຍໃຕ້ແນວຄິດ "Explore more about laos" . 


ເລີ່ມຕົ້ນຈາກຈຸດນ້ອຍໆ ເພື່ອຢາກເຜີຍແຜ່ຄວາມເປັນລາວ, ທຳມະຊາດເມືອງລາວ, ຮິດຄອງ-ປະເພນີລາວ ແລະ ສະເໜ່ຂອງຄວາມເປັນລາວໃຫ້ຊາວໂລກຮັບຮູ້ຈົນກາຍເປັນເພຈ ແລະ ເວບໄຊທ www.laoslanshare.com ທີ່ມີຄົນຕິດຕາມເຖິງ 150,000+ ຄົນ ແລະ ມີຍອດເຂົ້າຊົມເພຈຫຼາຍກວ່າ 600,000 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ ເຮັດໃຫ້ເພຈລ້ານລ້ານແຊຣ ກາຍເປັນເພຈອັນດັບ #1 ໃນປະເທດລາວ ທີ່ເປັນພື້ນທີ່ນຳສະເໜີຂໍ້ມູນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໂດຍສະເພາະ ເຊິ່ງເປົ້າໝາຍເພື່ອສົ່ງເສີມວັດທະນາທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ສະເໜ່ແຫ່ງຄວາມເປັນລາວໂດຍເນັ້ນສະທ້ອນຄຸນຄ່າຂອງ "ຄວາມງາມ,​ ຄວາມສະຫງ່າ, ຄວາມມີສະເໜ່, ຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມລຽບງ່າຍ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງຊາດລາວ".

---------------------------

For advertising, Please contact our agency 

d2n.contact@gmail.com
For photo/articles submission :
inbox or send your requiries to laoslanshare@gmail.com

No comments

Powered by Blogger.