Header Ads

ຄລີບວິດີໂອ ນ້ອງ​ ດາວ​ມຸກ​ ສຸວັນໄຊ ອ່ານໜັງສືເພື່ອກຽມສອບເສັງ​ນາງ ດາວ ມຸກ ສຸວັນໄຊ ອາຍຸ 10 ປີ ເປັນນັກຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານແຄ່ນເມືອງທົ່ງມີໄຊແຂວງໄຊຍະບູລີ ຊັ້ນ ປໍ5 ກຳລັງເລົ່າບົດຮຽນເສງວິຊາເສີມມື້ທີສອງມື້ສຸດທ້າຍທີ່ໃນເມືອງ(ເມືອງທົ່ງມີໄຊ) ເປັນໜຶ່ງຄວາມຫວັງຂອງພໍ່ ແລະ ແມ່ທີ່ມີອາຊີບເຮັດໄຮ່ທຳນາຕາມພາສາບ້ານນອກຫວັງວ່າລູກຈະສາມາດມີອານາຄົດທີ່ດີກວ່າຄອບຄົວທີ່ເປັນຢູ່ປະຈຸບັນ . ຄວາມຫວັງຂອງພໍ່ແລະແມ່ກໍຄືຢາກໃຫ້ຮຽນເປັນຄູສອນເພື່ອມາພັດທະນາໝູ່ບ້ານສ້າງໃຫ້ເດັກນ້ອຍທີ່ກຳລັງຈະເກີດມາມີຄວາມຮູ້ຊ່ວຍສ້າງສາບ້ານເມືອງກໍ່ຄືປະເທດຊາດຂອງເຮົາ "ຄູຄືຕົນກຳເນີດຂອງຄວາມຮູ້... ຄູຄືແມ່ພິມຂອງຊາດ".


ທີ່ມາDaaylio Paseutkoun 
© ລ້ານລ້ານແຊຣ  | www.laolanshare.com 

No comments

Powered by Blogger.