Header Ads

ທໍາມະຊາດເຂດປ່າສະຫງວນດົງຫົວສາວ ບ້ານໜອງຫຼວງ ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈໍາປາສັກ
ມື້ນີ້  laoslanshare.com  ພາທ່ານມາຊົມຄວາມງົດງາມ ແລະ ມົນສະເໜ່ຂອງທໍາມະຊາດຂອງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ບ້ານໜອງຫຼວງ ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈໍາປາສັກ  ເຊິ່ງຖືກວ່າທໍາມະຊາດແຫ່ງນີ້ດເປັນ " Unseen Laos" ທີ່ຫຼາຍທ່ານອາດຍັງບໍ່ທັນເຄິຍເຫັນມາກ່ອນ ໂດຍກິດຈະກໍາຫຼັກທີ່ນີ້ແມ່ນການຂີ່ສະລິງທີ່ມີຄວາມຍາວເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ 130, 250 , 350 ແລະ 450 ແມັດຈາກຄວາມສູ່ງຈາກະພື້ນເຖິງ  100 ກວ່າແມັດ.  ສໍາລັບນັກເດິນທາງ ທີ່ຫຼົງໄຫຼໃນທໍາມະຊາດ, ຮັກການພະຈົນໄພ ແລະ ຢາກໃຊ້ຊີວິດແບບ "Slow Life" ເພື່ອຫາແຮງບັນດານສາມາດໃຊ້ຊີວິດໃນຣິສອດເທິງຕົ້ນໄມ້ ພ້ອມກັບຊົມທໍາມະຊາດ, ສາຍໜອກ, ສາຍນໍ້າໄຫຼເຢັນ ແລະ ສາຍພູທີ່ອ້ອມເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງນີ້.
ປະມວນພາບຄວາມງົດງາດທໍາມະຊາດໃນເຂດປ່າສະຫງວນດົງຫົວສາວ
Donghuasao National Protected Area , Paksong District, Champasak Province ທີ່ມາ:  TT Rider  
© ລາວລ້ານແຊຣ  | www.laoslanshare.com 
___________


No comments

Powered by Blogger.