Header Ads

ປະສາດເຮືອນຫີນ ເມືອງໄຊພູທອງ, ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ
ມື້ນີ້ທ່ມງານ laolanshare.com  ຂໍພາທຸກທ່ານມາຮູ້ຈັກກັບ  "ປະສາດເຮືອນຫີນ ເມືອງໄຊພູທອງ, ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ"  

ສຳລັບປະສາດເຮືອນຫີນ ແມ່ນໜຶ່ງໃນມໍລະດົກທາງວັດທະນາທໍາຂອງ ລາວ ແລະ ເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ສໍາຄັນໃນການຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດທ້ອງຖີ່ນ. ປະສາດເຮືອນຫີນນີ້ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ບ້ານເຮືອນຫີນ, ເມືອງໄຊພູທອງ, ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ ເຊິ່ງຫ່າງຈາກຕົວເມືອງປະມານ 10 ກິໂລແມັດ ເຊິ່ງຖືກວ່າບໍ່ໃກ້ທີ່ຈະພາຄອບຄົວ ຫຼື ແຂກຕ່າງໄປເທດໄປທ່ຽວຊົມສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້.


ວ່າດ້ວຍ: ປະຫັວດໂດຍສັງເຂັບ ປະສາດເຮືອນນີ້ແມ່ນສັງນິຖານວ່າສ້າງຂຶ້ນໃນ ອານາຈັກສີໂຄດຕະບູນ ເຊິ່ງເປັນ ອານາຈັກທີ່ໜ້າເກງຂາມ ຂອງບັນດາອານາຈັກໃກ້ຄຽງ. ໃນປີ ຄສ 557 ນັ້ນ ມີຂຸນອັງຄະຣາດ ແລະ ອົມມະຣາດ ສອງອ້າຍນ້ອງໄດ້ນໍາພາສ້າງ ປະສາດຫີນນີ້ຂຶ້ນມາ ເພື່ອເປັນທີ່ເຄົາລົບກາບໄຫວ້ ຂອງສາສະໜາພາມ ໂດຍການເກນເອົາແຮງງານຈາກຊົນເຜົ່າຕ່າງໆມາເຮັດການກໍ່ສ້າງ. ນອກຈາກປະສາດເຮືອນຫີນແລ້ວຍັງພົບປະສາດຫີນອີກແຫ່ງໜຶ່ງເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ "ວັງເຮືອ" ເຊິ່ງຕັ້ງຫ່າງຈາກປະສາດເຮືອຫີນປະມານ 1 ກິໂລແມັດ.


ພາບດ້ານໜ້າ


ພາບດ້ານຂ້າງ


ພາບດ້ານຫຼັງ


ພາບບໍລິເວນພາຍນອກຕົວເມືອງ


ທາງເຂົ້າເຮືອນຫີນ


ພາບທາງຂື້ນ


ພາບດ້ານນອກເຮືອນຫີນ
© ລາວລ້ານແຊຣ  | www.laolanshare.com 

No comments

Powered by Blogger.