Header Ads

ກຳແພງຍັກບູຮານ (ກຳແພງຫີນບູຮານ) ທີ່ແຂວງຄໍາມ່ວນກຳແພງຍັກບູຮານ ຫຼື ກຳແພງຫີນບູຮານ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ເສັ້ນທາງຫຼວງໝາຍເລກ 13 ເຊິ່ງເປັນເສັ້ນທາງລະຫວ່າງເສັ້ນທາງທ່າແຂກຫາວຽງຈັນ ໂດຍຕັ້ງຢູ່ຫຼັກເຂດ ກິໂລແມັດທີ 8.   ກຳແພງຍັກບູຮານ ຍັງທີຊື້ເອີ້ນຂານອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ກຳແພງຍັກ  ເພາະເປັນກຳແພງທີ່ມີຫີນສູງໃຫຍ່ ແລະ ຕັ້ງຍາວໄປຕາມແນວທາງ ໂດຍຄວາມຍາວຂອງກຳແພງນີ້ເຖິງ 15 ກິໂລແມັດ ແລະ ສູງປະມານ 5 ແມັດ  ເຊິ່ງສັນນິຖານວ່າສ້າງຂຶ້ນໃນສັດຕະວັດທີ 9 ໃນສະໄໝອານາຈັກສີໂຄດຕະບອງ. 


ທາງຂື້ນໄປພາວະນາ ທີ່ກຳແພງຍັກບູຮານ

ຂັ້ນໃດເບື້ອງຫຼັງ ທີ່ກຳແພງຍັກບູຮານ


ພາບ: oknation
© ລາວລ້ານແຊຣ  | www.laolanshare.com 
___________


No comments

Powered by Blogger.