Header Ads

14 ພາບຄວາມປະທັບໃຈທໍາມະຊາດປ່າສະຫງວນດົງຫົວສາວ ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈໍາປາສັກມື້ນີ້ທີມງານ laoslanshare.com ພາທຸກທ່ານມາຊົມຄວາມງົດງາມຂອງທໍາມະຊາດ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດດົງຫົວສາວ ທີ່ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ເຊິ່ງແມ່ນໜຶ່ງໃນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ ແລະ ເປັນຈະໝາຍປາຍທາງຂອງນັກເດີນປ່າ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ຫຼົງໄຫຼອາກາດໜາວເຢັນ, ຕົ້ນໄມ້ໃບຫຍ້າ, ນໍ້າຕົກຕາດ, ການຕັ້ງເຕັ້ນ ແລະ ການຊົມພາບຕາເວັນຂື້ນໃນຕອນເຊົ້າພ້ອມກັບບັນຍາກາດໜາວເຢັນ.© ລາວລ້ານແຊຣ  | www.laoslanshare.com  
___________


1 comment:

  1. ປະຫວັດສາດມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກພົງສາວະດານ!.ປະຫວັດສາດ:ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ(ຂອງເລື້ອງລາວ)ຕ່າງໆ....ພົງສາວະດານ:ປະຫວັດຂອງລາດຊະວົງ(ເຈົ້າຄອງອານາຈັກ,ແຜ່ນດິນ).ເຮົາຈະວ່າປະຫວັດສາດຂອງການປ່ຽນໃນລາວໄດ້;ແຕ່ຈະວ່າພົງສາວະດານຂອງການປ່ຽນໃນລາວ ບໍ່ໄດ້(ບໍ່ຖືກຕ້ອງ-ຖ້າບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນກ່ຽວກັບລາດຊະວົງ,...).

    ReplyDelete

Powered by Blogger.