Header Ads

ມະຫັດສະຈັນສາຍນໍ້າອູ ແຂວງຫຼວງພະບາງມະຫັດສະຈັນສາຍນໍ້າອູ ແຂວງຫຼວງພະບາງ
Nam Ou River, Luang Prabang Province

ນໍ້າອູ ແມ່ນແມ່ນໍ້າອີກສາຍທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ເສດຖະກິດ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລຽບຕາມລໍາແມ່ນໍ້າສາຍນີ້ ເຊິ່ງ ແມ່ນໍ້າອູມີຄວາມຍາວຈາກແຂວງຜົ້ງສາລີ ຫາແຂວງຫຼວງພະບາງ 448 ກມ ໂດຍສອງຝັ່ງຂອງແມ່ນນໍ້າເຕັມໄປດ້ວຍທີວທັດທໍາມະຊາດອັນງົດງາມ, ເປັນເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມອີກສາຍໜຶ່ງທາງນໍ້າ ແລະ ມີບົດບາດຕໍ່ວິຖີຊີວີດຂອງປະຊາຊົນລຽບສອງຝັ່ງ.  ນອກນີ້ ນໍ້າອູຍັງມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວສໍາຄັນຄື : ຖໍ້າພຣະ , ຖໍ້າປາກອູ ແລະ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ ໜອງຂຽວ ເມືອງງອຍ  ເຊິ່ງກາຍເປັນໜຶ່ງໃນແມ່ນຫຼັກດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວທົ່ວໂລກເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວ.


© ລາວລ້ານແຊຣ  | www.laolanshare.com 

1 comment:

Powered by Blogger.