Header Ads

Know more about Laos

ນີ້ແມ່ນອີກ VDO ທີ່ລາວລ້ານແຊຣຂໍແນະນໍາໃຫ້ເບິ່ງເພື່ອຮູ້ຈັກປະເທດລາວ ຫຼື Know more about Laos ເຊິ່ງສາມາດສໍາພັດກັບສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນ, ສະຖານທີ່ທີ່ຍັງຍໍ່ເຄີຍໄປ, ວິຖີຊີວິດແບບລາວ ແລະ ທໍາມະຊາດທີ່ງົດງາມແບບ "Simple Beuatiful". 


________________

ທີ່ມາ:  Drone around the world  
© ລ້ານລ້ານແຊຣ  | www.laolanshare.com 

No comments

Powered by Blogger.