Header Ads

ຄວາມງານຂອງເມືອງໜອງແຮດ ຂ. ຊຽງຂວາງ


ຂໍແນະນໍາໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກ ເມືອງໜອງແຮດ ເຊິ່ງນອນໃນບັນດາ 7 ຕົວເມືອງຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ   ເຊິ່ງປະກອບມີ : ເມືອງແປກ, ເມືອງຄຳ, ເມືອງໜອງແຮດ, ເມືອງຄູນ,ເມືອງໝອກໃໝ່, ເມືອງພູກູດ ແລະ ເມືອງຜາໄຊ. ສໍາລັບເມືອງໜອງແຮດ ມີຄວາມພິເສດທີ່ເປັນເມືອງຊາຍແດນຕິດຈອດກັບ ປະເທດຫວຽດນາມ  ແລະ ມີທໍາມະຊາດທີ່ງົດງາມ ເຊິ່ງເໜາະແກ່ການສົ່ງເສີມເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບ Eco-tourism ແລະ ທ່ອງທ່ຽວວັດທະນາທໍາ. ນອກຈາກນີ້, ເມືອງໜອງແຮດເປັນອີກເມືອງວິລະຊົນ ທີ່ມີມູນເຊື້ອຕໍ່ສູ້ ແລະ ປະຫວັດອັນໜ້າສົນໃຈ. 

No comments

Powered by Blogger.