Header Ads

ແນະນໍາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ທີ່ເມືອງບໍແຕນ ແຂວງໄຊຍະບູລີນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານນໍ້າດັ້ນ ເມືອງບໍແຕນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເປັນນໍ້າຕົກຕາດທີ່ມີຄວາມສວຍງາມ ເຊິ່ງມີຄວາມສູງປະມານ 70 ແມັດ ເຊິ່ງໃນລະດູຝົນເປັນລະດູທີ່ນໍ້າຕົກຕາດມີຄວາມງົດງາມ ໄປຈົນເຖິ່ງທ້າຍເດືອນກຸມພາ ໂດຍທ່ານສາມາດສຳພັດກັບລະອອງຫມອກທີ່ເກີດຈາກນໍ້າຕົກ ທີ່ສຳຄັນທ່ານສາມາດລົງຫລິ້ນນໍ້າບໍລິເວນນໍ້າຕົກໄດ້ອີກດ້ວຍ (ບາງຊ່ວງລະດູຝົນຄວນເພິ່ມຄວາມລະມັດລະວັງ) ບໍລິເວນອ້ອມຮອບທ່ານສາມາດສຳພັດກັບຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງທຳມະຊາດບໍລິເວນອ້ອມຮອບອີກດ້ວຍ.


ທີ່ມາ: ທ່ຽວທົວລາວ    
© ລາວລ້ານແຊຣ  | www.laoslanshare.com 
___________No comments

Powered by Blogger.