Header Ads

ພາບບັນຍາກາດບຸນນະມັດສະການພຣະທາດຫວງວຽງຈັນ 2016
ມື້ນີ້ laoslanshare.com ຂໍເກັບພາບປະມວນບັນຍາການບຸນນະມັດສະການພຣະທາດຫຼວງປະຈໍາປີ 2016 ມາໃຫ້ເບິ່ງກ່ອນ.  ສໍາລັບພາບບຸນນະມັດສະການພຣະທາດຫຼວງປະຈໍາປີ 2017 ຖືກເປັນປີທີ່ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບປວງຊົນລາວທັງຊາດເພາະ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປີດປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018 ໃນງານບຸນນະມັດສະການພຣະທາດຫຼວງປະຈໍາປີ 2017 ໂດຍລັດຖະບານໄດ້ກໍານົດໃຫ້ມີ 18 ກິດຈະກໍາຫຼັກທີ່ຈະຈັດຂື້ນທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ການເຜີຍແຜ່-ໂຄສະນາຜ່ານງານຕ່າງໆທີ່ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອດຶງດູດແຂກຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວ ສປປ ລາວ. 
Photos by: Alan Liu
Contact:02054000328


© ລາວລ້ານແຊຣ  | www.laoslanshare.com 
___________


No comments

Powered by Blogger.