Header Ads

ນໍ້າຕົກຕາດຫຼີ່ຜີ

ນໍ້າຕົກຕາດຫຼີ່ຜີ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຕາດທີ່ມະຫັດສະຈັນທີ່ສຸດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ ແລະ ມີຕໍານານເລົ່າຂານທີ່ໜ້າສົນໃຈ. ສຳລັບຕາດຫຼີ່ຜີ  (Liphi Waterfall) ແມ່ນໜຶ່ງໃນສະຖານທີ່ສໍາຄັນຂອງ ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ເຊິ່ງແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທົ່ວໂລກ.ຄລີບຄວາມງົດງານຂອງນໍ້າຕົກຕາດລີຜີ
Lips Waterfall, Khong District, Champasak Province, Laos 

No comments

Powered by Blogger.