Header Ads

ຕໍານານວັດເຈົ້າໄຊຍະເສດຖາທິລາດ ທີ່ ແຂວງອັດຕະປືມື້ນີ້ພາມາທ່ານມາຮູ້ຈັກວັດເຈົ້າໄຊຍະເສດຖາທິລາດ ທີ່ແຂວງອັດຕາປື ແລະ ເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບຕໍານານເຈົ້າໄຊຍະເສດຖາທິລາດ ຜູ້ສ້າງພຣະທາດຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາວັດວາອາຮາມອີກຫຼາຍແຫ່ງທັງໃນປະເທດລາວ ແລະ ປະເທດສະຫຍາມ (ປະເທດໄທ) ພ້ອມດຽວກັນຍັງເປັນກະສັກຜູ້ຕ້ອນໂຮມດິນແດນລ້ານຊ້າງໃນອາດີດ. 


ສາລະວັດຜູ້ຮັບຜິດຊອບເລົ່າປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງເຈົ້າໄຊຍະເສດຖາທິລາດ ແລະ ຕໍານານວັດເຈົ້າໄຊຍະເສດຖາທິລາດ
ແທນພໍ່ເຖົ້າ ບຸນຖົ່ນ ສີທະນົນໄຊ ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດ. 
ພໍ່ເຖົ້າ ບຸນຖົ່ນ ສີທະນົນໄຊ ເກີດຢູ່ບ້ານວັດທາດ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ແຂວງອັດຕະປື
ໄດ້ເລົ່າປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງເຈົ້າໄຊຍະເສດຖາທິລາດໃນປີ 2015 (ປັດຈຸບັນເສຍຊີວິດແລ້ວ).


ທີ່ມາ:  InLAO Channel
© ລາວລ້ານແຊຣ  | www.laoslanshare.com 
___________No comments

Powered by Blogger.