Header Ads

ມົນສະເໜ່ແດນຈໍາປາ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ໜ້າສົນໃຈ ທີ່ແຂວງຈໍາປາສັກມື້ນີ້ ທີມງານ www.laoslanshare.com ພາທຸກທ່ານມາຮູ້ຈັກສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນ ແດນຈໍາປາ  ຫຼຶ ແຂວງຈໍາປາສັກ ກັບບມົນສະເໜ່ທໍາມະຊາດ, ວິຖີຊີວິດ, ຜູ້ຄົນ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ເລື່ອງລາວຕ່າງໆຜ່ານວິດີໂອການເດີນທາງຄັ້ງນີ້ສູ່  "Southern Laos".ເລື່ອງລາວຕ່າງໆຂອງດີນແດນຈໍາປາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ:  ວິຖີຊີວິດ, ຜູ້ຄົນ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ອື່ນໆໂດຍການເລົ່າເລື່ອງລາວຜ່ານຮູບພາບ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຫຼາຍທ່ານຫຼົງຮັກຈໍາປາສັກ ແລະ ຮູ້ຈັກຈໍາປາສັກຫຼາຍຂື້ນ ດິນແດນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍມົນສະເໜ່.

© ລາວລ້ານແຊຣ  | www.laoslanshare.com 
___________


No comments

Powered by Blogger.